Sự Kiện Phúc Lợi

Trảm Thần Mobile > Sự Kiện > Sự Kiện Phúc Lợi

Phần Thưởng online: Khi người chơi online đủ thời gian yêu cầu có thể nhận quà từ hệ thống

+ Đăng Nhập Mỗi Ngày: Mỗi ngày người chơi đăng nhập sẽ nhận được quà tương ứng, Vip sẽ có cơ hội nhận thêm phần thưởng.

 

+ Sảnh Năng Lượng: Mỗi ngày chơi chỉ cần online đúng mốc thời gian sẽ nhận được năng lượng từ hệ thống.

+ Quà Đăng Nhập: Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập người chơi sẽ nhận ngay quà, Vip sẽ nhận thêm phần thưởng.

Trảm Thần Mobile