SỰ KIỆN ĐUA TOP

Trảm Thần Mobile > Tin Tức > SỰ KIỆN ĐUA TOP

Nhằm tăng tính chất cạnh tranh mạnh mẽ giữ tất cả người chơi cùng việc đem lại phần thưởng cực kỳ giá trị giúp cho người chơi có thể trải nghiệm game tốt hơn.

BQT Trảm Thần Mobile xin giới thiệu đến chư vị Anh hùng “SỰ KIỆN ĐUA TOP”

 • Thời Gian

+ Từ ngày 15/01

 • Nội Dung

+ Chư Vị Anh hùng đạt được xếp hạng tương ứng trên BXH sẽ nhận được quà.

 • Quy Định

+ Thời gian tổng kết TOP là ngẫu nhiên từ 10h đến 10h30 ngày thứ 2 sau khi kết thúc sự kiện.

+ Thông tin người chơi đoạt TOP sẽ được công bố trên Trang Chủ.

+ Phát thưởng sau 48h sau khi có thông báo.

 • Phần Thưởng

+ Top Cấp Độ 

 • Ngày bắt đầu: ngày đầu tiên mở máy chủ
 • Ngày kết thúc: 10h-10h30 ngày hôm sau.
TOP Cấp Độ
TOP Vật Phẩm SL
Top 1 Khởi linh thạch 30
 Công kích thạch bậc 3 3
Thăng sao thạch 20
Rút thưởng trân quý quyển 5
Mảnh ghép cánh 50
 Top 2 – 3 Khởi linh thạch 20
 Công kích thạch bậc 3 2
Thăng sao thạch 15
Rút thưởng trân quý quyển 3
Mảnh ghép cánh 30
Top  4-10 Khởi linh thạch 10
 Công kích thạch bậc 3 1
Thăng sao thạch 10
Rút thưởng tran quý quyển 2
Mảnh ghép cánh 10

 

+ Top Cánh

 • Ngày bắt đầu: ngày thứ 2 mở máy chủ
 • Ngày kết thúc: 10h-10h30 ngày hôm sau.
TOP Cánh
TOP Vật Phẩm SL
Top 1 Mảnh ghép vũ khí cam 30
Công kích thạch bậc 3 3
Phòng ngự thạch bậc 3 3
Rút thưởng trân quý quyển 5
Dực hồn 5
 Top 2 – 3 Mảnh ghép vũ khí cam 20
Công kích thạch bậc 3 2
Phòng ngự thạch bậc 3 2
Rút thưởng trân quý quyển 3
Dực hồn 4
Top  4-10 Mảnh ghép vũ khí cam 10
Công kích thạch bậc 3 1
Phòng ngự thạch bậc 3 1
Rút thưởng trân quý quyển 2
Dực hồn 3

+ Top Trang Bị

 • Ngày bắt đầu: ngày thứ 3 mở máy chủ
 • Ngày kết thúc: 10h-10h30 ngày hôm sau.
TOP Trang Bị
TOP Vật Phẩm SL
Top 1 Mảnh ghép ma hồn kiếm sĩ 30
Thú nuôi trân quý quyển 3
Phòng ngự thạch bậc 3 3
Lĩnh ngộ thần thạch 40
Thú nuôi thăng cấp thạch 40
 Top 2 – 3 Mảnh ghép ma hồn kiếm sĩ 20
Thú nuôi trân quý quyển 2
Phòng ngự thạch bậc 3 2
Lĩnh ngộ thần thạch 30
Thú nuôi thăng cấp thạch 30
Top  4-10 Mảnh ghép ma hồn kiếm sĩ 10
Thú nuôi trân quý quyển 1
Phòng ngự thạch bậc 3 1
Lĩnh ngộ thần thạch 20
Thú nuôi thăng cấp thạch 20

+ Top Chiến Lực

 • Ngày bắt đầu: ngày thứ 4 mở máy chủ
 • Ngày kết thúc: 10h-10h30 ngày hôm sau.
TOP Chiến Lực
TOP Vật Phẩm SL
Top 1 Khởi linh thạch 50
Công kích thạch bậc 3 3
 Phòng ngự thạch bậc 3 3
Rút thưởng tran quý quyển 5
Lông vũ 3
 Top 2 – 3 Khởi linh thạch 30
Công kích thạch bậc 3 2
 Phòng ngự thạch bậc 3 2
Rút thưởng tran quý quyển 3
Lông vũ 2
Top  4-10 Khởi linh thạch 20
Công kích thạch bậc 3 1
 Phòng ngự thạch bậc 3 1
Rút thưởng tran quý quyển 2
Lông vũ 1

 

Trảm Thần Mobile

Tin tức liên quan