CÔNG BỐ TOP TRANG BỊ S1-TRẢM THẦN

Trảm Thần Mobile > Tổng Kết Top > CÔNG BỐ TOP TRANG BỊ S1-TRẢM THẦN

Thân gửi Chư Vị Anh Hùng

Trải qua chuỗi ngày phấn đấu tranh giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Top Trang Bị, cuối cùng Top 10 vị chủ nhân sở hữu những trang bị mạnh nhất đã xuất hiện . Vinh danh 3 vị Anh Hùng đạt hạng cao nhất : ht, JimAnh, BlackAngel

Sau đây, Trảm Thần Mobile xin công bố danh sách các chư vị Anh Hùng đang thống lĩnh vị trí xếp hạng Top Trang Bị tại  máy chủ S1.

  • Danh Sách

 

  • Phần Thưởng
TOP Vật phẩm SL
Top 1 Mảnh ghép ma hồn kiếm sĩ 30
Thú nuôi trân quý quyển 3
Phòng ngự thạch bậc 3 3
Lĩnh ngộ thần thạch 40
Thú nuôi thăng cấp thạch 40
 Top 2 – 3 Mảnh ghép ma hồn kiếm sĩ 20
Thú nuôi trân quý quyển 2
Phòng ngự thạch bậc 3 2
Lĩnh ngộ thần thạch 30
Thú nuôi thăng cấp thạch 30
Top  4-10 Mảnh ghép ma hồn kiếm sĩ 10
Thú nuôi trân quý quyển 1
Phòng ngự thạch bậc 3 1
Lĩnh ngộ thần thạch 20
Thú nuôi thăng cấp thạch 20

 

Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 48h sau khi có thông báo tại TRANG CHỦ

Trảm Thần Mobile

Tin tức liên quan