CÔNG BỐ TOP CẤP ĐỘ S2-TRẢM THẦN

Trảm Thần Mobile > Tổng Kết Top > CÔNG BỐ TOP CẤP ĐỘ S2-TRẢM THẦN

Thân gửi Chư Vị Anh Hùng

Trải qua chuỗi ngày phấn đấu tranh giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Top Cấp Độ, cuối cùng Top 10 vị chủ nhân nhận giải thưởng Top Cấp Độ đã xuất hiện. BQT xin Vinh danh 3 vị Anh Hùng đạt hạng cao nhất : *§*GjaHưng*§*, đăngkhôi, virgo

Sau đây, Trảm Thần Mobile xin công bố danh sách các chư vị Anh Hùng đang thống lĩnh vị trí xếp hạng Top Cấp Độ tại  máy chủ S2.

  • Danh Sách
Hạng Tên NV
1 *§*GjaHưng*§*
2 đăngkhôi
3 virgo
4 Hope
5 Lận Nhi
6 Blackrose
7 ✩Gió ✩
8 Kha Du
9 hòa sakepro
10 CụÔng
  • Phần Thưởng
TOP Vật Phẩm SL
Top 1 Khởi linh thạch 30
 Công kích thạch bậc 3 3
Thăng sao thạch 20
Rút thưởng trân quý quyển 5
Mảnh ghép cánh 50
 Top 2 – 3 Khởi linh thạch 20
 Công kích thạch bậc 3 2
Thăng sao thạch 15
Rút thưởng trân quý quyển 3
Mảnh ghép cánh 30
Top  4-10 Khởi linh thạch 10
 Công kích thạch bậc 3 1
Thăng sao thạch 10
Rút thưởng tran quý quyển 2
Mảnh ghép cánh 10

 

 

Trảm Thần Mobile

Tin tức liên quan