CÔNG BỐ TOP CÁNH S2-TRẢM THẦN

Trảm Thần Mobile > Tổng Kết Top > CÔNG BỐ TOP CÁNH S2-TRẢM THẦN

Thân gửi Chư Vị Anh Hùng

Trải qua chuỗi ngày phấn đấu tranh giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Top Cánh, cuối cùng Top 10 vị chủ nhân sở hữu những đôi cánh đẹp nhất và mạnh nhất đã xuất hiện. BQT xin được Vinh Danh 3 vị Anh Hùng đạt hạng cao nhất : *§*GjaHưng*§* , đăngkhôi , virgo

Sau đây, Trảm Thần Mobile xin công bố danh sách các chư vị Anh Hùng đang thống lĩnh vị trí xếp hạng Top Cánh tại  máy chủ S2.

  • Danh Sách
Hạng Tên NV
1 *§*GjaHưng*§*
2 đăngkhôi
3 virgo
4 Hope
5 Đoạn Bích
6 ✩Gió ✩
7 Kha Du
8 Lận Nhi
9 ngocHanh
10 CụÔng
  • Phần Thưởng
TOP Vật phẩm SL
Top 1 Mảnh ghép vũ khí cam 30
Công kích thạch bậc 3 3
Phòng ngự thạch bậc 3 3
Rút thưởng tran quý quyển 5
Dực hồn 5
 Top 2 – 3 Mảnh ghép vũ khí cam 20
Công kích thạch bậc 3 2
Phòng ngự thạch bậc 3 2
Rút thưởng tran quý quyển 3
Dực hồn 4
Top  4-10 Mảnh ghép vũ khí cam 10
Công kích thạch bậc 3 1
Phòng ngự thạch bậc 3 1
Rút thưởng tran quý quyển 2
Dực hồn 3

Phần thưởng sẽ được gửi đến Chư Vị trong vòng 48h từ khi có Thông Báo trên Trang Chủ.

Trảm Thần Mobile

Tin tức liên quan